Γατοπροβλήματα

Να θες να παίξεις με το laser και να έχεις τον άλλο να σου ορμάει. Αυτά είναι γατοπροβλήματα.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Login with Facebook:
Log In